EtkinliklerHaberlerYorumlarSorular ve CevaplarGaleriMekka liveIletisim BilgileriFittja Ulu Cami Hakkinda
İskandinavya'nın Türklere Ait Minareli İlk Camii: Fittja Ulu Camii
Camilerin Önemi

Her dinin, inancın kendine has bir hukuk ve ahlak sistemi vardır. Bütün din ve inançlar sahip oldukları bu özellikler ile kendi farklarını ortaya koyarlar. Aynı şekilde her dinin-inancın kendine mahsus bir ibadet kültürü ve bu ibadetleri icra ettikleri özel mekânları vardır. İnsanlığın ilk mabedi olan Kâbe’nin inşaatından buyana, İlahi kökenli, yaşayan tüm dinlerin tarihinde bu örnek hep var olmuştur. Kimi zaman bir havra, sinagog, kimi zaman kilise veya manastır, kimi zaman da bir mescit ya da camii olarak çıkmıştır karşımıza.

İbadethaneler ait oldukları dinler için müşahhas birer semboldür. Her birisi bünyesinde ait oldukları dinlerin, o dine gönül vermiş milletlerin ve inşa edildikleri dönemin izlerini taşırlar. Dolayısıyla her mabedin, ortak bir geçmişe sahip olsalar da; kendine has özel karakterleri, tarihi ve kültürel ayrıcalıkları vardır. Bu duruma İslam’ın ibadethanesi olan Camilerde de rastlamak mümkündür. Her birisi insanlığın ilk mabedi olan Kâbe’nin birer şubesi fikriyle inşa edilen bu eserler, dünyanın dört bir yanında kendine has farklı tarz ve görüntüleriyle adeta göz kamaştırmaktadırlar. Özellikle Selçuklu-Osmanlı mimari anlayışıyla inşa edilmiş olan, kendi kültürümüzün ürettiği camiiler neredeyse birer şaheser hükmündedir.

Camii inşa etmenin Müslümanlar açısından birçok gerekçesi olmakla birlikte, asıl nedeni dini inançtan kaynaklanıyor olmasıdır. Zira İslam dininin iki önemli kaynağı Kur’an ve Peygamberin sünnetinde bu hususa açık bir atıf vardır. Yüce Allah Kur’anı Kerimde: “Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” (Tövbe, 9/18) buyurmak suretiyle, bu teşebbüsün imanın, İslami yaşamın ve dini pratiklerin bir alameti olduğuna işaret etmektedir. Allah Rasulu (s.a.s)’ de, camii inşa etmenin sadece dünyevi bir mesele olmadığını, onun vasıtasıyla yapılacak hizmetlerin karşılığında ebedi saadetin bulunduğunu müjdeleyen hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Kim bu dünyada Allah için bir mescit inşa ederse; Allah o kulu için cennette bir köşk hazırlar.”

Dini temel dışında, sosyal ve kültürel anlamda da Camilerin değeri büyüktür. Zira Camiiler İslam dinine inanmış insanlar için birer buluşma, kaynaşma, görüş alış verişinde bulunma yeridir. Kardeşliklerini, samimiyetlerini pekiştirdikleri, dert ve üzüntülerini paylaştıkları, Allah için bir araya geldikleri yer olduğundan dolayı, her tür tutum ve davranışlarını Allah için yaptıkları veya yapmaya gayret ettikleri yerdir. Özellikle modernleşen dünyada manevi yapının korunmasına hizmet eden, yetişen nesillerin bu anlamda bilgi ve terbiye edinmelerine vesile olan irfan mektepleridir. Yine dünyevi makam, mevki ve refah düzeylerinden kaynaklanan farkların eridiği, kulluk şuurunda insani değerin eşitlendiği yerlerdir. Buna ilaveten camiiler nesiler arasında kültürel köprü vazifesi gören eserlerdir. Öyle ki yıllar öncesinin mimari zenginliğini, birikimini, medeniyet değerlerini günümüze yansıtan yapıtlardır.


Fittja Ulu Camii’nin Tarihi

1960’lı yılların sonunda Ülkemizden İsveç’e çalışma amaçlı göç başlamış, zamanla artan göçmen nüfusumuz sebebiyle özellikle Cuma ve Bayram namazları için bir ibadet mekânı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İlk zamanlar sadece böyle günleri ihya etmek için mekan kiralama yoluna gidilmiş, fakat bunun böyle olmayacağı anlaşılınca daimi yer arayışı başlamıştır. Bu konudaki gereksinimi ve toplumun dini hassasiyetlerine yönelik sair problemlerini çözmek üzere 1985 yılında Islamiska Kultur Föreningen (Daha sonra Türkiska Islamiska Kultur Föreningen adını alacak) adıyla bir dernek kurulmuş, hemen ardından Belediye’ye müracaat edilerek 345 metrekarelik bir lokal kiralanmış ve yaklaşık 20 yıl burası ibadet ve irşat mekanı olarak kullanılmıştır. Bir taraftan hizmetler kiralanan bu lokalde sürdürülürken, diğer taraftan da Belediye nezdinde arsa müracaatı girişimleri yapılıp, takip edilmiş ve 1993 yılında şu an üzerinde Camiimizin inşa edildiği 2693 metrekarelik yer alınmıştır. 22 Kasım 1999 yılında Camii’nin temeli atılmış ve 2006 yılının Ramazan ayında ana bölüm ibadete açılacak şekilde tamamlanmıştır. Çeşitli dönemlerde inşaat yavaşlayıp, durma noktasına gelmişse de, gerek Müşavirlerimiz, gerek vatandaşlarımız ve gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımızın maddi-manevi katkıları ile süreç devam etmiş ve bu günlere kadar gelinmiştir. İsveç Diyanet Vakfı ve Fittja Ulu Camii Derneği işbirliği ile 2009 yılında camiinin çevre düzenlemesi yapılmış ve dış görünüş itibari ile ideal bir vizyona kavuşturulmuştur. 2010 yılında giriş katında, 2011 yılında ise kubbelerde geniş çaplı bir tadilat yapılarak hem kullanım standartları yükseltilmiş, hem de iklime ve sair etkenlere karşı daha dayanıklı, daha sağlıklı bir hale getirilmiştir. Tüm bu çalışmaların akabinde; Camii Dernek Yönetimi ve İsveç Diyanet Vakfı arasında bir mutabakat imzalanmış, imzalanan bu mutabakat gereği Fittja Ulu Camii İsveç Diyanet Vakfına devredilmiştir. Bütün yetki ve tasarrufu İsveç Diyanet Vakfı’na ait olan Fittja Ulu Camii’nin aynı zamanda bina hizmetlerini yürüten Dernek Başkanı ve Yönetim Kurlu vardır. Camideki dini ve ilimi hizmetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen biri bayan olmak üzere iki Din Görevlisi tarafından yürütülmektedir.

Mimari Yapısı:

İskandinavya Bölgesinin minareli, kubbeli, şadırvanlı; temelden tavana orijinal standartlarda inşa edilmiş tek camisidir. Camii inşaatında Osmanlı-Selçuklu ve Modern Türk Mimarisi karma bir şekilde icra edilmiştir. Minaresi ve kubbe iç tasarımı klasik tarza nazaran farklı görünümleri ile dikkat çekmektedir. İç mekânın süslemesinde geleneksel Türk Mimarisine uygun bir biçimde çini kullanılmıştır. Camii bodrum kat, zemin kat ve birinci kat (ana mekan) olmak üzere üç kattan oluşmaktadır. Bodrum kat camiinin ısınma sistem merkezi ve deposu olarak kullanılmaktadır. Giriş kat çok amaçlı olarak tasarlanmış olup, bu katta günlük cemaat için oturma ve dinlenme odası, Dernek Yönetim Odası, Din Görevlisi Odası, Kütüphane, Sınıf, Mutfak, Abdest Alma Yerleri, Tuvaletler ve Konferans salonu bulunmaktadır. Üst Kat ise ana ibadet mekânı olarak kullanılmakta olup, ana mekâna ilave bir de çekme kat bulunmaktadır. Cemaatin yoğun olduğu Cuma ve bayram günleri bu çekme kat diye tabir ettiğimiz yer gelen cemaate ibadet için tahsis edilirken; diğer zamanlarda özellikle kadınlar tarafından kullanılmaktadır.


Hazırlayan: Ergin ÖGCEM

Fittja Ulu Camii Din Görevlisi